dijous, 24 de setembre de 2015

Concurs de dibuix per a la creació del logo
El Club d'Escacs Marítim Blanes, té l’objectiu de fomentar l'aprenentatge i la pràctica dels Escacs a Blanes i rodalies, amb especial atenció als menors d’edat, i com que encara no disposa de logo que l’identifiqui, la Junta Directiva ha decidit que siguin aquests nens qui el creïn i concursin, si així ho desitgen.

Bases del concurs

 1. Dibuixar un logo, que esdevingui la imatge representativa del Club d'Escacs Marítim Blanes (en el espai establert en aquest full).
 2. Poden participar tots els nens i nenes de 6 a 18 anys siguin socis/sòcies del club o no.
 3. El termini de presentació serà fins al 30 de novembre de 2015.
 4. Els concursants poden enviar els seus dibuixos per:
  • Correu postal (c/Canigó, 1, local, 17300 – Blanes)
  • Per e-mail, escanejat a escacsmaritimblanes@gmail.com
  • En aquelles escoles col·laboradores, a una «urna» de cartró destinada a tal efecte.
 5. La Junta Directiva del Club serà el Jurat del Concurs i el seu veredicte serà inapel·lable.
 6. El concurs es podrà declarar desert.
 7. El guanyador o guanyadora es donarà a conèixer la segona setmana de desembre de 2015 al bloc del club, http://escacsmb.blogspot.com.es i a la pàgina de Facebook del Club.
 8. El/la guanyador/a cedirà els drets d'autor del dibuix al Club d'Escacs Marítim Blanes.
 9. El Club d'Escacs Marítim Blanes es reserva el dret de publicar i difondre els treballs presentats, citant al seus autors, sense que allò esdevingui cap altre dret als mateixos.
 10. El sol fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

El premi: el/la guanyador/a gaudirà de la quota de soci/sòcia gratuïta durant tot l’any 2016. Aquest premi es personal i intransferible.

Qualsevol situació no prevista a les bases serà resolta per la Junta Directiva del Club d'Escacs Marítim Blanes.

Blanes, 24 de setembre de 2015.

Escola:______________________________________________________________
Nom i Cognom del concursant______________________________________________
Edat:______ Telèfon ______________ e-mail________________________________

Signatura pare/mare/tutorEn compliment d´allò previst en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, la signatura és consentiment inequívoc per part dels representants legals dels menors d´edat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com per poder exhibir els dibuixos i el nom i cognoms de llurs autors.

Club d’Escacs Marítim Blanes
CIF G-55.243.315
Domicili social: c/Mas Cuní, 43 – Ciutat Esportiva Blanes – 17300 (Blanes)

Tel. 636 439 036
E-mail: escacsmaritimblanes@gmail.com